distribuidora_publicacions

La Fundació disposa de tres col·leccions editorials:

 

Quaderns de la Fundació, destinats a difondre les ponències i debats de seminaris i jornades sobre bioètica.

 

Informes, que inclouen resultats i recomanacions ètiques, fetes a partir d'estudis sobre un tema d'actualitat.

 

Interrogants ètics, publicacions amb reflexions i conclusions d'experts que participen en sessions de debat sobre un dilema ètic d'actualitat.

 

A més a més, la Fundació col·labora amb editorials per a l'edició de llibres o manuals ètics de referència.

 

 

Quaderns
Informes
Interrogants ètics
Col·laboracions
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards