bases premi audiovisual

 


VIIIª Convocatòria

 

Objectiu
La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca un premi a un projecte audiovisual dotat amb 5000 euros, destinats a la producció final de l'obra. L'objectiu del premi és promoure la divulgació, el debat i la reflexió al voltant de temes bioètics amb repercussió social, mitjançant un treball de comunicació adreçat al gran públic.


Bases
1. Els projectes presentats hauran de tractar sobre algun tema social, sanitari o científic que plantegi un debat ètic associat. Per exemple: modificació genètica, reproducció assistida, drets humans, transplantaments, relació metge-pacient, envelliment, sexualitat, final de la vida, ètica mediambiental, sostenibilitat...

 

2. El premi està adreçat a joves creadors, estudiants de postgrau o màster, professionals i en general a qualsevol persona amb un projecte propi audiovisual que vulgui materialitzar i /o desenvolupar.

 

3. Es poden presentar projectes de diversos formats: curtmetratges, reportatges, documentals... Han de ser  projectes no acabats, inèdits o bé ja iniciats i pendents de desenvolupament, si bé caldrà que aportin alguna mostra del material audiovisual i no només la memòria escrita del projecte.

 

4. Els candidats hauran de lliurar una breu mostra de primeres imatges rodades i dos documents: una memòria descriptiva dels objectius del projecte d'una extensió màxima de cinc pàgines (que inclogui calendari, format, localitzacions, sinopsi, currículum dels autors i pressupost estimat), i una carta de manifestació d'intencions d'una productora interessada en produir-lo en cas de guanyar el premi. La tramesa de tota la documentació es farà en línia a través del web de la fundació (candidatura) amb la prèvia creació d'un usuari.

 

5. La dotació del premi, 5.000 euros, la percebrà directament la productora que s'encarregui de tirar endavant el projecte, havent-ne de justificar l'aplicació dins de l'any següent a l'atorgament del premi. Productora i premiat comptaran amb assessorament de la Fundació Víctor Grífols i Lucas durant la producció del projecte en relació als aspectes ètics de la temàtica tractada.

 

6. El termini de presentació dels projectes finalitza el 31 de maig de 2024.

 

7. El jurat estarà format per personalitats rellevants en la matèria i quedarà facultat per interpretar les bases així com per resoldre qualsevol incidència.

 

8. Els criteris de valoració del jurat seran: viabilitat del projecte, impacte potencial, originalitat i innovació del format, interès social i actualitat del tema, rigor informatiu i valoratiu, correcció formal i pluralitat de punts de vista.

 

9. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es comunicarà a través de la pàgina web la Fundació www.fundaciogrifols.org durant la primera quinzena d'octubre de 2024. La convocatòria podrà declarar-se deserta si el jurat així ho decideix.

10. El projecte guanyador haurà de mencionar als crèdits, el premio rebut i incloure el logo de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

11. La presentació al premi suposa l'acceptació íntegra de les bases.


Fundació Víctor Grífols i Lucas
c/ Jesús i Maria, 6 08022 Barcelona. Espanya
Tel: +34 935 710 410
e-mail: fundacio.grifols@grifols.com
www.fundaciogrifols.org

 

Barcelona, gener 2024

 

BASES RESUMIDES

 


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards