Premis d'investigació

Guanyadors

null Dones i procreació: ètica de les pràctiques sanitàries i la relació assistencial en embaràs i naixement
Dones i procreació: ètica de les pràctiques sanitàries i la relació assistencial en embaràs i naixement

Josefina Goberna Tricas, Professora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona

Josefina Goberna Tricas
Professora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona
El treball planteja una reflexió ètica per tal de donar resposta a la realitat contemporània d'assistència sanitària a la maternitat que es desenvolupa en un entorn altament tecnificat que s'ha  acompanyat d'una certa deshumanització en la relació assistencial.

En aquesta tesi doctoral s'han aplicat metodologies diverses. S'ha iniciat el treball amb procediments historiogràfics d'anàlisi i interpretació de textos que han permès la comprensió dels textos antics i el coneixement de la seva transmissió al llarg de la història. En un segon moment, s'ha realitzat una descripció i anàlisi de diversos models de pràctiques clíniques. 
 
Finalment s'han aplicat els principis i formes d'anàlisi bioètiques per poder configurar un marc de coneixement, de presa de decisions i d'actuació que respongui a les necessitats detectades en els estudis precedents.
 
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards