Premis batxillerat

Premiats

null Beatriz de Peray de l’Escola Pia Balmes pel treball "Les implicacions ètiques en el diagnòstic genètic preimplantacional".
Beatriz de Peray

El present treball analitza el Diagnòstic Genètic Preimplantacional des de diferents perspectives, oferint una visió des de l'àmbit tècnic (el seu procés i totes les tècniques emprades), legislatiu i ètic. Per la seva banda, l'autora ha emprat un ampli ventall de metodologies  com ara realització d'entrevistes, elaboració d'enquestes a la població i consulta de documentació diversa, entre d'altres.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards