Premi Ètica i Ciència

Premiats

null Col·legi Sant Gabriel de Viladecans per "La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna"

Escola Sant Gabriel de Viladecans (Barcelona)

El projecte es planteja evidenciar l'efecte positiu de la vacunació massiva com un dels pilars per millorar l'esperança de vida de la nostra societat. Mitjançant la presentació de casos reals a classe, se'ls demanava als alumnes que analitzaran els principis ètics que no havien estat respectats i que valoressin aquests fets en relació als beneficis reals o supòsits que es pretenien obtenir en cada cas..

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards