Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Consentimiento informado y toma de decisiones compartidas: construcciones jurídicas y experiencias médicas para salvaguardar la autonomía de los pacientes
M. Esperança Ginebra, Elena . Lauroba i Joan Escarrabill de la Universitat de Barcelona

Treball que parteix d’una anàlisi bibliogràfica per a contrastar els conceptes jurídics i sanitaris respecte el consentiment informat i la presa de decisions compartides, a fi de dilucidar els paràmetres coincidents, les interseccions i les perspectives diferents. Es planteja validar les categories jurídiques a partir de l’experiència obtinguda tant de part de pacients com de professionals sanitaris.

 

A través del coneixement obtingut, es proposa elaborar propostes de millora en la legislació vigent i dels documents de consentiment informat que s’utilitzen en la pràctica sanitària, per a ajustar-los al context legal i sociosanitari actual. Per últim, oferirà una sessió formativa per a transferir els resultats finals.

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards