Publicador de continguts

null Dilemes o problemes

-
Dilemes o problemes morals?

Reflexionem sobre les diferències existents entre aquests dos conceptes bioètics.

+Llegeix més

Blog

Dilemes o problemes morals?

11 de gener 2022

Un tramvia sense control es dirigeix cap a un grup de cinc excursionistes que circulen per la via, sense adonar-se del perill que corren. Afortunadament, davant tens una palanca que en accionar-la conduirà el tramvia per una via secundària. Tanmateix, per aquesta hi passeja una persona que morirà si és envestida pel comboi. Hauries d'accionar la palanca? Estaries disposat a assumir la mort d'una persona per salvar-ne a cinc? O, podem adduir que no actuar ens alliberaria de la responsabilitat moral? Fins i tot podem anar més enllà. Què hi fa un grup d'excursionistes a una via transitada? La persona que passeja per l'altre via, ho fa sabent que per allà no hi acostuma a passar el tramvia?

Experiments mentals com aquest són discutits moltes vegades a les classes d'ètica. I, evidentment, no hi podem trobar una solució adequada, sempre hi perdrà algú. És el que coneixem com a dilema moral. Són situacions que posen a prova els diversos valors de les persones, que entren en conflicte en la presa de decisions, sense oferir una opció clarament més favorable que una altra.

Des de la bioètica són nombrosos els dilemes amb els quals ens trobem a l'hora d'establir una priorització entre els diversos principis (beneficència, no maleficència, justícia i autonomia) i la situació que estem vivint amb la pandèmia n'és un bon exemple. Ara bé, no significa que tots els problemes amb els que es treballa des de l'ètica siguin dilemes.

Mentre que un problema és una situació que d'alguna manera o altra ha de ser resolta, un dilema planteja les dificultats d'escollir entre opcions igualment indesitjables. L'objectiu davant d'un dilema és prendre la decisió que comporti un dany menor, i d'aquí ve la complexitat de l'acció. Mai no direm que tenim un dilema quan hem d'escollir entre dues opcions i una és moralment més favorable que l'altra, un dilema sempre es planteja entre accions moralment reprovables a escollir.

Detectem problemes morals en multitud d'aspectes del nostre dia a dia perquè hem de prendre decisions: què he de fer? La majoria dels cops venen motivats per adequar el nostre comportament a un projecte vital amb sentit, o per complir amb els nostres deures morals. I cadascú de nosaltres és una resposta a aquest pregunta. Si en temes de moral tot fos un dilema, significaria que sempre estaríem obligats e escollir entre un ventall limitat d'opcions confrontades entre si i no hi hauria lloc per a la resposta lliure.  "Dilematitzar" els problemes morals contribueix a polaritzar-los, assumint que el nostre comportament no admet originalitat, espontaneïtat, llibertat i pluralitat, i la bioètica ens ensenya que aquestes característiques són cabdals per al seu correcte desenvolupament.

Comitès d'Ètica Assistencial

L'existència d'òrgans que ajudin a guiar la presa de decisions en situacions conflictives en la pràctica clínica és de gran rellevància per als professionals sanitaris dels hospitals, centres de salut, residències, etc. Com s'hauria de procedir amb un pacient menor d'edat els pares del qual rebutgen el tractament per creences religioses? Què s'haurà de fer si entra en parada un pacient inconscient que porta tatuada la paraula "No reanimar" al pit? És correcte donar l'alta a un pacient per poder-ne atendre a un altre? A qui es pot donar  informació (i quin tipus) sobre l'estat clínic d'un pacient? Problemes com aquests es donen amb freqüència en la feina del personal assistencial i, si bé molts cops és difícil trobar una solució que satisfaci a tots els implicats, no podem dir que les respostes estiguin limitades a opcions clarament confrontades.

Els Comitès d'Ètica Assistencial (CEA) tenen l'objectiu de emetre un seguit de recomanacions sobre les formes d'actuar davant d'un problema donat i que responguin als diversos valors morals de la societat. Més enllà d'abordar-se dilemes, als CEA es tracten qüestions que exigeixen incloure opcions que, a priori, podrien no haver-se contemplat. És per això, que la seva composició ha de ser pluridisciplinària, per garantir que els drets de totes les persones estiguin protegits.

 

Si el tema dels CEA us interessa, podeu trobar més informació sobre el seu funcionament aquí.

home_agenda

home_grants_and_awards

home_publications

subscription

Vols rebre la nostra newsletter?
Subscriu-te!