Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Ética de las imágenes de la enfermedad, la muerte y el duelo en tiempos del COVID-19
Rebeca Pardo de la Universitat Internacional de Catalunya i Montse Morcate de la Universitat de Barcelona

L'objectiu d'aquest projecte consisteix a identificar les diferents implicacions bioètiques en la representació fotogràfica de la pandèmia en els mitjans de comunicació i així detectar les narratives fotogràfiques especifiques de la pandèmia, tant per professionals com per la ciutadania i les imatges que es comparteixen per internet.

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards