Notícies

Ètica i altruisme

Què és el que fa que siguem generosos? Peter Singer i altres autors ens donen algunes respostes en aquest nou quadern.

Posar rostre a les persones necessitades, que siguin properes, el sentiment que el que donem és just, tenir diversitat de procediments i estímuls adequats per donar...són algunes de les raons que ens impulsen a ser altruistes. Aquest quadern ens convida a posar en dubte la norma de l'interès personal per fomentar una cultura de la donació. Compta amb la col·laboració especial del filòsof Peter Singer.

Descàrrega i sol·licitud d'exemplars.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards