Notícies

Ètica i covid-19 en centres residencials

La Càtedra de Bioètica UVIC-UCC participa en un document sobre decisions ètiques i clíniques en residències.

La situació derivada de la pandèmia covid-19 afecta de manera específica a centres residencials, per la vulnerabilitat de les persones acollides, la limitació de recursos i la pressió de la resta d'àmbits del sistema, així com per l'impacte sobre els professionals. La Càtedra Cures Pal·liatives, la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols i el grup de recerca C3RG, tots ells pertanyents al Centre d'Estudis Socials i Sanitaris de la Universitat de Vic-Central de Catalunya, amb la participació també de professionals de l'àmbit, han elaborat un document que pretén facilitar eines per a la presa de decisions en aquests centres.

 

El document parteix del context de crisi actual amb la limitació de recursos interns i de l'entorn i el respecte per les persones acollides i pels professionals que les atenen fent el possible per a practicar bona qualitat d'atenció. Inclou mètodes i recomanacions en el diagnòstic, l'avaluació de recursos, la relació amb la família, el pacient i l'equip de professionals, així com criteris de derivació.

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards