Publicador de continguts

null Fomentar la cultura de la mediació, repte del sistema sanitari

-
Fomentar la cultura de la mediació, repte del sistema sanitari

En col·laboració amb la Societat Catalana de la Mediació el 15 d'abril vam organitzar el seminari "Una mirada ètica en la gestió de conflictes".

+Llegeix més

Blog

Fomentar la cultura de la mediació, repte del sistema sanitari

Seminari

20 d’abril 2019

El 15 d'abril vam organitzar el seminari "Una mirada ètica en la gestió de conflictes", en col·laboració amb la Societat Catalana de la Mediació a Salut. L'objectiu de la trobada era debatre amb diferents experts sobre com s'aborda la gestió de conflictes en l'àmbit assistencial, que habitualment sorgeixen entre personal mèdic i pacients, motivats per falta d'informació o errors mèdics, però també entre els equips interns i en el propi si de l'organització sanitària.

Els participants en la jornada van coincidir a assenyalar la necessitat de promoure la cultura de la mediació entre professionals, pacients i institucions, com un instrument que actuï com a alternativa als conflictes judicials. Els experts consideren que hi ha una manca de cultura real per a la prevenció de conflictes en centres assistencials i que cal que les organitzacions es plantegin com afrontar-los i que adoptin mesures organitzatives per a la implementació d'instruments de resolució.

Per Francesc José Maria, president d'honor de la SCMC, "per implementar la cultura sobre mediació és necessari un marc global i que la resolució no es deixi a la improvisació de cada cas". Per avançar, "hi ha d'haver el convenciment dels equips directius, la sensibilització de professionals i pacients i la transmissió de valors de negociació i diàleg". Les institucions assistencials han de revisar els seus procediments i protocols (sobre assetjaments, agressions...), han de generar un debat intern en l'organització i revisar els seus codis ètics. Els experts també defensen que l'administració sanitària introdueixi un estàndard de qualitat per a l'acreditació de centres sanitaris la utilització de la mediació per a la resolució de conflictes. Segons José Maria, "la credibilitat ètica de les organitzacions sanitàries pot quedar qüestionada si no es passa a l'acció per prevenir conflictes i actuar de manera àgil i resolutiva quan es produeixen".

Begoña Román, presidenta del Comitè d'Ètica Serveis Socials, considera que la mediació ha de basar-se en l'ètica. Román ressalta els valors de la mediació, "que persegueix que tots guanyin, permet donar poder a les parts i que siguin elles les que estableixin quan és suficient i fins on es vol arribar". Per Román "el conflicte és inevitable i és un símptoma de llibertat i pluralisme, i s'ha de gestionar i no amagar".

Màrius Morlans, vicepresident del Comitè d'Ètica de Catalunya, va apuntar durant la jornada que, "la mediació ha d'estar basada en el diàleg, l'escolta activa, l'empatia, l'argumentació raonable, l'autocrítica i la contenció emotiva". Per la seva banda, Francesc Borrell, metge de família, va aportar la seva visió des de l'òptica del professional en contacte directe amb els seus pacients. Per Borrell, "el conflicte sorgeix en moltes ocasions quan es perd la cortesia". El metge de família defensa fomentar la comunicació i informació i la transparència com a elements fonamentals per evitar el conflicte. Així mateix, Montse Busquets, de l'Escola d'Infermeria, va aportar la perspectiva del pacient. Busquets considera que, "el pacient és vulnerable i la mediació ha d'erigir-se en un instrument per ajudar a posar raons als sentiments d'enuig, però també per posar sentiments a les raons".

Finalment, els assistents a la jornada van assenyalar la conveniència de seguir promovent el debat, a més de considerar necessari que s'inverteixin recursos per formar els professionals sanitaris en habilitats encaminades a afrontar la resolució de conflictes.

home_agenda

home_grants_and_awards

home_publications

subscription

Vols rebre la nostra newsletter?
Subscriu-te!