Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Gametos artificiales o cómo nos reproduciremos mañana: Un marco normativo para determinar la moralidad
Adrián Villalba i Miguel Moreno de la Universitat de Granada

Els creixents descobriments en enginyeria genètica han revelat que es poden diferenciar cèl·lules sexuals (Gàmetes artificials) a partir de cèl·lules mare humanes, perquè aquestes no tenen identitat definida. Els gàmetes artificials ofereixen un ampli ventall de possibilitats, des de curar la infertilitat, fins a permetre la reproducció entre parelles del mateix sexe, persones fora de l’edat reproductiva o l’autoreproducció.

 

Aquets treball es proposa establir un marc bioètic normatiu basat en el principi d’autonomia per a ajudar a determinar quines situacions serien acceptades i quines no en reproducció assistida. A més a més, el projecte vol oferir eines per tal d’avaluar la normativitat de pràctiques relacionades amb els gàmetes artificials i futures tècniques de reproducció.

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards