Premi Ètica i Ciència

Premiats

null Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues de Llobregat pel projecte “Biotecnologia i societat”.

El projecte "Biotecnologia i societat" s'emmarca en la matèria "Ciències pel món contemporani" de primer de Batxillerat i inclou un conjunt d'activitats d'aula que es duen a terme des de fa quatre anys. Un dels objectius del present curs, és donar impuls als aspectes ètics relacionats amb la biomedicina i altres especialitats en el camp de les ciències, incorporant la bioètica com a element de funcionament normal del centre dins del conjunt de projectes i activitats que formen part de la programació anual.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards