Publicador de continguts

null La gestació per substitució. Anàlisi d'un fenomen actual
Marta Roca i Escoda

A Marta Roca i Escoda de l' Institut de Dret i Tecnologia - UAB pel treball: La gestació per substitució. Anàlisi d'un fenomen actual.

L'objectiu principal d'aquest projecte és identificar les diferents preses de posició que emanen dels discursos jurídic-legislatius d'aquest fenòmen. És volen contrastar les diferents visions amb la posició que adopten les parelles formades per dos homes que veuen en aquestes tècniques un accés legítim a la paternitat, argumentant que és una qüestió de justícia social.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards