Publicador de continguts

null Guia orientativa per a guardadors de fet de persones amb malaltia d'Alzheimer als quals es proposa participar en projectes de recerca clínica
Joan Canimas
A l'equip encapçalat per Joan Canimas de la Fundació Campus Arnau d'Escala pel treball: Guia orientativa per a guardadors de fet de persones amb malaltia d'Alzheimer als quals es proposa participar en projectes de recerca clínica.


L'objectiu principal del projecte és elaborar una guia informativa i orientativa del procés en el qual i a través del qual els tutors o guardadors de fet de persones sense capacitat o sense plena capacitat de decisió decideixen si la persona de la qual tenen cura participa o no en un estudi clínic.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards