Publicador de continguts

null Institut Juan Manuel Zafra de Barcelona pel projecte “Fer ciència per comunicar ciència” (premi)

              Institut Juan Manuel Zafra de Barcelona

Aquest projecte té com a objectiu donar eines als alumnes, perquè aprenguin a fer recerca, és a dir, a formular bones preguntes, a buscar i triar la informació rellevant, a fer un tractament ètic de la informació i a saber comunicar els resultats. Es fa des de 1r d'ESO, en totes les àrees curriculars i també en activitats extraescolars.  

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards