Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null L’estat de les preferències dels pacients en l’àmbit de la pràctica de la salut mental a Catalunya.
Francisco José Eiroa Orosa
A l'equip encapçalat per Francisco José Eiroa Orosa del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona pel treball: "L'estat de les preferències dels pacients en l'àmbit de la pràctica de la salut mental a Catalunya".
 
Aquest treball té l'objectiu de conèixer l'opinió i les pràctiques d'usuaris i professionals respecte la incorporació de les preferències del pacient al procés d'atenció en salut mental. D'altra banda, pretén explorar els obstacles del procés d'implantació de possibles programes de presa de decisions compartides i preferències del pacient en salut mental. Finalment, el treball realitza propostes destinades a informar tant a professionals com a usuaris respecte dels drets dels pacients, beneficis i utilitat d'incorporar les seves preferències al procés d'atenció en salut mental.
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards