Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null L’Ètica de la ignorància i l’ètica d'incertesa. Elements per a comprendre i prevenir la iatrogènia.
Andreu Segura
Andreu Segura és epidemiòleg i metge especialista en Salut Pública.
 
Aquest projecte es proposa explorar si és factible contribuir a la disminució dels danys associats a la pràctica mèdica i sanitària mitjançant la promoció de la prudència com a valor cabdal per als professionals. Així , el seu objectiu és proporcionar informació i criteris que puguin contribuir a fonamentar el disseny d'una recerca més amplia i més aprofundida pel que fa les valoracions i les actituds a mantenir en la formació i la pràctica dels professionals sanitaris. 
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards