Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null La reconciliación después del error médico: la mediación como herramienta de ayuda a las víctimas.
Priscila Giraldo
Priscila Giraldo de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.
 
Aquest projecte es marca com a objectiu principal desenvolupar un programa de mediació que busqui la reconciliació després d'un error assistencial, dirigit a pacients (primera víctima) i professionals (segona víctima). 
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards