Publicador de continguts

null Escala de competència del menor de Lleida
Montse Esquerda i Aresté

A l'equip investigador encapçalat per Montse Esquerda i Aresté de la Universitat de Lleida pel treball: Escala de competència del menor de Lleida.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards