Publicador de continguts

null Metodologia docent de les assignatures d'ètica i legislació
Anna Falcó

Anna Falcó, Joaquín Tomás, Ferran Rega i Isabel Pera, de la Escola d'Infermeria Gimbernat de Sant Cugat del Vallès, Barcelona pel treball: Estudi sobre la influència de la metodologia docent de les assignatures d'Ètica i Legislació en Infermeria i de Bioètica, en els estudiants de la Diplomatura Universitària en Infermeria, en relació a la integració dels valors propis de la professió infermera.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards