Premis batxillerat

Premiats

null Mireia Jaimot Pallejà de l’Arabell School pel treball: “Umbilical Cord Blood Stem Cells: business or science” (premis batx)
Mireia Jaimot Pallejà

Aquest treball defensa la idea que l'ús de cèl·lules mare provinents de sang de cordó umbilical és un negoci que es basa en ponderar els possibles beneficis mèdics que tindria per als pacients amb els beneficis econòmics que tindria per l'empresa. Per demostrar-ho, l'autora realitza enquestes a tots els hospitals catalans que tenen servei de neonatologia, cosa que permet analitzar les diferències entre els centres públics i els privats. En última instància, el treball vol oferir un marc històric, científic, legal i ètic sobre la qüestió, per tal que el lector se'n pugui formar una opinió pròpia.  

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards