Notícies

Memòria anual 2012

La Fundació ha publicat la seva memòria anual, un document resum de tota la trajectòria recorreguda al darrer any per promoure la bioètica.

A la memòria trobareu les activitats, els premis i les publicacions del 2012, juntament amb la informació corporativa més rellevant.

Memòria

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards