Publicador de continguts

null La eugenesia positiva y su impacto en la práctica deportiva
José Luís Pérez Triviño
A José Luís Pérez Triviño del Departament de Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona pel treball: La eugenesia positiva y su impacto en la práctica deportiva.

La medicina ha desenvolupat tècniques que possibiliten sotmetre als embrions a una prova genètica preventiva, per evitar el risc de transmissió de malalties hereditàries. D'una intervenció correctora podria passar-se a una intervenció perfeccionadora, per millorar la memòria, la musculatura, l'alçada o la selecció genètica del sexe. Això obliga a plantejar si són justificables les modificacions genètiques als esportistes per ampliar les seves habilitats físiques.
 
Aquest treball pretén analitzar i aprofundir en els problemes derivats de la tradicional valoració de l'esforç i el mèrit com a base de l'esport, així com a l'impacte de l'eugenèsia en els valors de llibertat i responsabilitat humana i igualtat en la pràctica esportiva. Amb aquest objectiu s'analitzaran diferents tècniques biotecnològiques destinades a millorar les capacitats físiques i s'estudiarà l'impacte que poden tenir aquestes tècniques en la nostra comprensió de l'ètica esportiva.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards