Publicador de continguts

null Ventilación mecánica, gastrostomía percutánea y toma de decisiones en pacientes con ELA: encuesta sobre la opinión de los pacientes, familiares y médicos
José Luís Villanueva

A l'equip encapçalat per José Luís Villanueva en un estudi multicèntric entre cinc hospitals de Madrid  pel treball: Ventilación mecánica, gastrostomía percutánea y toma de decisiones en pacientes con ELA: encuesta sobre la opinión de los pacientes, familiares y médicos.


L'objectiu d'aquest projecte és avaluar la utilitat de la planificació anticipada de l'atenció en el maneig de pacients amb Esclerosis Lateral Amiotròfica. En particular, es pretenen valorar las diferències en la percepció entre els diferents actors en el procés de salut (metges, familiar-cuidador principal i pacient).
 

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards