fundacio_política_privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és la Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas, amb direcció a efectes de contacte al carrer Jesús i María, 6, 08022 – Barcelona (Espanya) (la "Fundació").

 

2. Qui és el delegat de protecció de dades de la Fundació i com puc contactar-lo?

El delegat de protecció de dades actua com interlocutor entre la Fundació i vostè amb la finalitat de vetllar pel compliment per part de la Fundació de la legislació de protecció de dades i pels drets que la llei li confereix. Pot contactar amb el delegat de protecció de dates en la següent direcció de correu electrònic dpo@grifols.com.

 

3. Per a què utilitza la Fundació les seves dades personals?

La Fundació utilitza les seves dades personals per:

(a) gestionar la seva inscripció en activitats promogudes por la Fundació, tals com formacions, premis i beques, i permetre l'accés i la descarrega de publicacions al registrar-se a la web, e.

(b) Iinformar-lo sobre activitats de la Fundació.

Si vostè indica a la Fundació el seu interés en rebre butlletins informatius de les activitats de la Fundació, aquesta institució elaborarà perfils d'usuari amb la finalitat d'enviar-li per e-mail aquests butlletins.


4. Per a quina raó utilitza la Fundació les seves dades personals?

La base jurídica que permet a la Fundació tractar les seves dades personals és el consentiment que vostè ha atorgat al complementar i enviar els formularis habilitats a la web, així com al fer clic en la casella corresponent per a la recepció dels butlletins informatius de la Fundació.

 

5. Durant quant de temps conservarà la Fundació les seves dades personals?

La Fundació tractarà les seves dades personals en quan no cessi la seva condició d'usuari registrat i, en el seu cas, mentre vostè no hagués revocat el seu conscientment a la recepció de butlletins informatius.

Transcorreguts aquests períodes, la Fundació conservarà les seves dades, sense efectuar cap mena de tractament,  fins que transcorrin els terminis de preinscripció de les responsabilitats que poguessin derivar-se al tractament de les seves dades.  El termini serà com a màxim de cinc anys.

 

6. A qui facilita la Fundació les seves dades personals?

La Fundació no facilita les seves dades personals a tercers, llevat a que sigui necessari per a donar compliment a mandat legal.


7. Quins son els seus drets quan proporciona a la Fundació les seves dades personals?

 

Dret Contingut Canal d'atenció
Accés Podrà consultar les seves dades incloses al fitxer de la Fundació fundacio.grifols@grifols.com
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes "
Supressió Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals " 
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals  "
Portabilitat podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que hagin facilitat a la Fundació, així com a transmetre'ls a una altra entitat "
Limitar el tractament 

-Quan es verifiqui la inexactitud de les seves dades,

-Quan el tractament sigui il·lícit i vostre s'hi oposi,

-Quan la Fundació no necessiti tractar les seves dades però vostè els necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions,

-Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verificarà si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.   

"

 

Així mateix, en qualsevol moment es pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament de les seves dades portant a terme amb anterioritat, enviant una sol·licitud a  fundacio.grifols@grifols.com indicant a l'assumpte "Fundació Victor Grifols i Lucas". Par a poder exercir els seus drets i retirar el seu consentiment haurà d'enviar una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

 

En tot cas, podrà presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protecció de Dades (www.agpd.es) o qualsevol altra autoritat competent.

 

Data de creació: Maig 2018

 


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards