Asset Publisher

null Metodología docente de las asignaturas de ética y legislación (Teaching methodology of Nursing Ethics and Legislation)
Anna Falcó

To the researchers Anna Falcó, Joaquín Tomás, Ferran Rega and Isabel Pera, from the Escola d'Infermeria Gimbernat of Sant Cugat del Vallès, Barcelona for their work: Estudi sobre la influència de la metodologia docent de les assignatures d'Ètica i Legislació en Infermeria i de Bioètica, en els estudiants de la Diplomatura Universitària en Infermeria, en relació a la integració dels valors propis de la professió infermera (Study into the influence of teaching methodology of Nursing Ethics and Legislation and of Bioethics on the students of the University Nursing Diploma, with regard to the acquisition of the personal values of the nursing profession).

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards