Informes

null 01. Percepció social de la biotecnologia

El document és el resultat d'un projecte de col·laboració entre el Centre de Referència en Biotecnologia de Catalunya i la Fundació. Publica els resultats de les investigacions dutes a terme per quatre experts procedents d'ambdues institucions, els doctors Josep Egozcue, Carlos Romeo Casabona, Josep Casacuberta i Enric Melé i s'estructura en cinc grans apartats: introducció a la biotecnologia i a las polítiques legislatives, anàlisi de la situació actual, anàlisi de les causes d'aquesta percepció social, possibles conseqüències que poden derivar-se i propostes d'actuació.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards