Informes

null 01. Percepció social de la biotecnologia

01. Percepció social de la biotecnologia

El document és el resultat d'un projecte de col·laboració entre el Centre de Referència en Biotecnologia de Catalunya i la Fundació. Publica els resultats de les investigacions dutes a terme per quatre experts procedents d'ambdues institucions, els doctors Josep Egozcue, Carlos Romeo Casabona, Josep Casacuberta i Enric Melé i s'estructura en cinc grans apartats: introducció a la biotecnologia i a las polítiques legislatives, anàlisi de la situació actual, anàlisi de les causes d'aquesta percepció social, possibles conseqüències que poden derivar-se i propostes d'actuació.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards