Quaderns de la fundació

null 03. Industria farmacéutica y progreso médico

Aquest article tracta els conflictes ètics originats pel mateix concepte de "progrés mèdic" a l'hora que planteja els diferents interessos de la indústria farmacèutica. Compila la ponència "La influencia del progreso médico y la industria farmacéutica sobre nuestra salud" presentada pel Director del Fons de Investigació Sanitària, Dr. Fernando García Alonso i la ponència "La industria farmacéutica y el progreso médico" impartida pel Director General dels Laboratoris S.A.L.V.A.T., Sr. Javier Peris. Aquestes dues visions van obrir el debat entre un grup de farmacòlegs, metges, filòsofs i periodistes, les seves aportacions també queden recollides a la publicació.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards