Informes

null 05. Ètica i biologia sintètica: quatre corrents, tres informes

05. Ètica i biologia sintètica: quatre corrents, tres informes

La Fundació ha editat un nou informe en el qual s'ofereix el contingut de la ponència del Dr. Thomas Murray en les V Conferències Josep Egozcue. Thomas Murray, president emèrit del Hastings Center de Nova York, comença l'informe definint la biologia sintètica i els principals corrents, exposa els reptes i riscos que suposa el seu desenvolupament i analitza els informes elaborats als EUA i a Espanya i Portugal sobre la disciplina. Per acabar, a l'informe es fa una reflexió sobre les principals preocupacions que implica el seu progrés.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards