Col·laboracions

null 10. Ética del cuidado. Innovación inclusiva y calidad asistencial

10. Ética del cuidado. Innovación inclusiva y calidad asistencial

Helen Kohlen aproxima l'ètica de la cura a la qualitat assistencial i al benestar de les persones ateses en institucions sanitàries i socials.

En aquesta publicació, Helen Kohlen advoca per involucrar l'ètica de la cura als comitès de bioètica i avançar cap a un model de cura democràtic. La publicació inclou també aportacions i experiències de diversos professionals que treballen per adoptar l'ètica de la cura als seus projectes clínics, docents, investigadors i gerencials.

 

El llibre recull les reflexions sorgides a la quarta edició del Seminari Ètica i Valors de la Cura, organitzat pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards