Col·laboracions

null 11. Toolkit para formación en ética de la bioinformática

11. Toolkit para formación en ética de la bioinformática

Publicació destinada a introduir la reflexió sobre continguts ètics en la formació dels professionals de bioinformàtica.

La Càtedra de Bioètica Fundació Grífols UVIC-UCC i Bioinformatics Barcelona (BIB) han publicat aquest treball dirigit per David Casacuberta, professor i investigador de la UAB.

 

En aquesta publicació s'ofereixen un conjunt d'eines amb l'objectiu de facilitar la difícil tasca d'un docent per programar un curs d'introducció a l'ètica per a bioinformàtics. Donada la importància d'aquest tipus de formació, i les escasses aparicions que tenen en els plans docents, aquest llibre tracta la temàtica passant per les principals teories ètiques, els principals problemes ètics propis de la bioinformàtica, la presentació de les eïnes i casos pràctics que el docent pot treballar a classe.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards