Quaderns de la fundació

null 13. La información sanitaria y la participación activa de los usuarios

13. La información sanitaria y la participación activa de los usuarios

Aquest quadern és producte d'un treball realitzat per Montserrat Busquets i Jordi Caïs a propòsit de l'estat actual de la informació sanitària i la participació dels usuaris en les decisions clíniques. L'objectiu ha estat conèixer fins a quin punt la informació que reben els pacients sobre la patologia que pateixen és satisfactòria. El procés portat a terme a partir de les entrevistes realitzades i les conclusions que se'n dedueixen van ser presentades pels seus autors a un grup d'experts que van debatre àmpliament sobre la qüestió. Les intervencions del grup de discussió es reprodueixen a la segona part d'aquesta publicació. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards