Quaderns de la fundació

null 17. El bien individual y el bien común en bioética

17. El bien individual y el bien común en bioética

Aconseguir que el bé individual i el bé comú coincideixin és una de les finalitats de l'ètica. En matèria sanitària, el problema de fer compatibles els desitjos individuals i el que ha de ser comú i accessible a tots s'agreuja ja que les necessitats creixen desmesuradament i els recursos són escassos. El professor Daniel Callahan va dedicar les I Conferències Egozcue a tractar aquesta qüestió. Callahan la va plantejar des de diferents perspectives: el progrés mèdic, la medicina i el mercat i les taxes de natalitat en declivi.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards