Quaderns de la fundació

null 28. La ética en las instituciones sanitarias: entre la lógica asistencial y la lógica gerencial

28. La ética en las instituciones sanitarias: entre la lógica asistencial y la lógica gerencial

A les institucions hospitalàries conviuen com a mínim dos lògiques: l'assistencial i la gerencial. Responen a valors, principis i criteris d'actuació no sempre coincidents. Malgrat la dissonància entre les dues lògiques, existeixen molts punts de trobada. Aquesta monografia reflexiona sobre les lògiques, els valors i els rols professionals de l'entorn sanitari. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards