Quaderns de la fundació

null 42. Iatrogenia y medicina defensiva (pub)

42. Iatrogenia y medicina defensiva

La iatrogènia, els efectes adversos que la pràctica mèdica provoca, sovint s'associa amb errors i negligències dels professionals. Paradoxalment, una de les causes del seu increment és l'anomenada medicina defensiva, la finalitat de la qual no és el bé del pacient sinó l'autoprotecció vers eventuals reclamacions. Diferents professionals tracten el tema des de les perspectives mèdica, jurídica i filosòfica.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards