Quaderns de la fundació

null 44. Crisis y salud mental en niños y jóvenes: ¿causa o consecuencia?

44. Crisis y salud mental en niños y jóvenes: ¿causa o consecuencia?

La Fundació Probitas i la Fundació Víctor Grífols i Lucas van organitzar una jornada per analitzar els efectes de la crisi en la salut mental dels infants i joves.  A l'entorn d'aquesta idea també es va debatre sobre la necessitat d'una xarxa sanitària, social i escolar ben coordinada per fomentar la salut mental entre els infants i joves i poder detectar precoçment situacions de risc. Aquest quadern recull les ponències presentades. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards