Quaderns de la fundació

null 48. Prioridades y políticas sanitarias

Q48. Prioridades y políticas sanitarias

Els sistemes sanitaris s'enfronten a la necessitat de prioritzar, a l'obligació moral i política de decidir els serveis i els pacients que han de ser atesos preferentment davant el fet inevitable que els recursos son limitats. Aquest quadern tracta com establir aquestes prioritats des de la teoria i la reflexió filosòfica i alhora aporta experiències concretes en la distribució de recursos.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards