Quaderns de la fundació

null 49. Publicidad y salud

49. Publicidad y salud

En les dues últimes dècades el món de la comunicació ha experimentat una radical transformació, que també ha afectat al sector sanitari. No només pel que fa a la publicitat relacionada amb la medicina sinó també en la que té un impacte en la salut i els estils de vida. Aquesta publicació reflexiona sobre els principals dilemes que planteja aquest nou escenari.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards