Quaderns de la fundació

null 52.Ética y promoción de la salud. Libertad-paternalismo.

52. Ética y promoción de la salud. Libertad-paternalismo.

La promoció de la salut exigeix un compromís ètic explícit que eviti tant el paternalisme excessiu com l'abandonament dels que han estat embarcats en un projecte de promoció de la salut comunitària. En aquesta publicació, sorgida del seminari  realitzat amb SESPAS, s'aborda un debat ètic sobre com combinar adequadament aquests valors dicotòmics (llibertat-paternalisme) des de diferents punts de vista.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards