Publicador de continguts

null Donació de mostres de teixit per investigació: percepcions i disponibilitat entre malalts oncològics
María Luisa Martínez

Als investigadors Mª Luisa Martínez, Margarita García i Valentín Navarro de l'Institut Català d'Oncologia, Hospital Duran i Reynals de Barcelona pel treball: Donació de mostres de teixit per investigació: percepcions i disponibilitat entre malalts oncològics.

El coneixement del càncer està creixent exponencialment degut al coneixement del genoma humà i a les avantatges que el desenvolupament tecnològic està oferint a la ciència. Aquest desenvolupament científic depèn de la disponibilitat de mostres humanes tumorals i d'un altre tipus. L'obtenció d'aquestes s'ha convertit en una prioritat.

El treball becat pretén explorar la percepció i disponibilitat dels malalts oncològics respecte a la donació de mostres per recerca i per emmagatzemar-les. Com a objectius secundaris, vol també identificar les percepcions dels malalts oncològics sobre recerca amb mostres humanes, identificar factors associats a la disponibilitat per a la donació i elaborar i validar el qüestionari per l'avaluació de les variables de l'estudi.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards