Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Gen-Ética Experimental: Las bases cognitivas de las actitudes morales sobre las tecnologías genéticas y genómicas emergentes
Jon Rueda i Ivar Allan Rodríguez de la Universitat de Granada

La Gen-ètica Experimental consisteix en aplicar metodologies empíriques i experimentals per l'estudi dels factors filosòfics i psicològics que influeixen en les avaluacions morals que la població fa sobre les tecnologies gentètiques i genòmiques emergents. A través d'experiments controlats, la finalitat d'aquest projecte és generar coneixement empíric, filosòfic  i psicològic sobre el què, el com i el perquè de les avaluacions morals legals d'aquestes tecnologies.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards