Premis d'investigació

Guanyadors

2013

Análisis de la Conflictividad Ética en los profesionales de Enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos

Anna Marta Falcó, Professora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona

Anna Marta Falcó
Professora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona

Aquest treball es centra en els conflictes que sorgeixen als professionals d'infermeria de les Unitats de Cures Intensives (UCI), un entorn clínic especialment sensible amb els dilemes ètics. Valida un model teòric per al seu anàlisi, elabora un instrument per explorar els conflictes sorgits en aquest entorn i analitza la relació entre aquest fenomen i les variables sociodemogràfiques, professionals i de l'entorn clínic, amb l'objectiu de dissenyar estratègies per prevenir-lo i tractar-lo.

2012

Consentimiento a la reproducción asistida. Crisis de pareja y disposición de embriones

Esther Farnós Amorós, Professora de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra

Esther Farnós Amorós
Professora de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra

Aquesta monografia analitza la disparitat de criteris utilitzats pels tribunals que han hagut de resoldre els conflictes sobre embrions amb motiu de la ruptura de la parella, al temps que planteja si hi ha la possibilitat de fer un recurs per a donar-hi una resposta jurídica.

 

Es tracta d'un treball publicat i editat en un llibre, la referència del qual podeu trobar a continuació:

 

Esther Farnós Amorós,

Consentimiento a la reproducción asistida. Crisis de pareja y disposición de embriones.

Barcelona: Atelier, 2011. 301p.

ISBN: 978-84-92788-64-4

www.atelierlibros.es

2011

Incertidumbre, autonomía y uso de pruebas genéticas predictivas: Más allá del consentimiento individual.

Eduardo Alfonso Rueda Barrera, Professor de l'Institut de Bioètica de la Universitat Javeriana de Bogotà

Eduardo Alfonso Rueda Barrera
Professor de l'Institut de Bioètica de la Universitat Javeriana de Bogotà

El desenvolupament de proves genètiques predictives ha rebut una major atenció als darrers anys a causa de les promeses que sembla portar associades. Aquestes tècniques busquen establir la susceptibilitat individual al desenvolupament de malalties específiques i/o al desenvolupament d'efectes secundaris en resposta a medicaments.

 

En condicions de gran incertesa el procés de consentiment informat experimenta nous reptes. La investigació premiada s'ha orientat a explorar aquests reptes i a donar raons per sotmetre al procés de consentiment a majors exigències procedimentals. El principal resultat ha estat el plantejament d'una agenda per a posar en marxa un procés de consentiment públic dels criteris i termes sota els quals s'activen aquestes proves.

2010

Dones i procreació: ètica de les pràctiques sanitàries i la relació assistencial en embaràs i naixement

Josefina Goberna Tricas, Professora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona

Josefina Goberna Tricas
Professora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona
El treball planteja una reflexió ètica per tal de donar resposta a la realitat contemporània d'assistència sanitària a la maternitat que es desenvolupa en un entorn altament tecnificat que s'ha  acompanyat d'una certa deshumanització en la relació assistencial.

En aquesta tesi doctoral s'han aplicat metodologies diverses. S'ha iniciat el treball amb procediments historiogràfics d'anàlisi i interpretació de textos que han permès la comprensió dels textos antics i el coneixement de la seva transmissió al llarg de la història. En un segon moment, s'ha realitzat una descripció i anàlisi de diversos models de pràctiques clíniques. 
 
Finalment s'han aplicat els principis i formes d'anàlisi bioètiques per poder configurar un marc de coneixement, de presa de decisions i d'actuació que respongui a les necessitats detectades en els estudis precedents.
 
 

2009

Muerte cerebral y trasplante de órganos

David Rodríguez-Arias, Professor de la Facultat de Filosofia de la Universidad de Salamanca

David Rodríguez-Arias
Professor de la Facultat de Filosofia de la Universidad de Salamanca

El treball és una adaptació de la tesi doctoral de l'autor realitzada en el marc d'un conveni de co-tutela entre les Universitats de Salamanca i de París-Descartes. L'objectiu central d'aquesta tesi ha estat analitzar els aspectes ètics relacionats amb la determinació de la mort humana i amb l'extracció d'òrgans amb fins de transplantament.


El treball incorpora una recerca empírica realitzada a Espanya, França i Estats Units que va comptar amb el finançament de l'Agence de la Biomédecine fracesa amb el propòsit d'analitzar i comparar els coneixements, les opinions i les actituds de més de cinc-cents sanitaris d'aquests tres països pel que fa a la mort cerebral i els transplantaments d'òrgans.


La investigació ha constat de quatre parts:

  • Mostrar la relació històrica entre la mort cerebral i els transplantaments d'òrgans i explicar el model mèdic i legal vigent per a determinar la mort humana i per a procedir a l'extracció d'òrgans.
  • Discutir els problemes conceptuals i epistemològics que suscita la determinació de la mort humana, així com les seves implicacions normatives.
  • Debatre l'extracció d'òrgans com un problema genuïnament normatiu.
  • Explorar els coneixements i les opinions dels professionals involucrats en el procés de donació i transplantament d'òrgans respecte al concepte de la mort i l'extracció d'òrgans.


Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca
http://www.usal.es/webusal/node/29

2008

Introducción a la ética asistencial: bioética para legos

Antonio Casado da Rocha, Investigador del Departament de Filosofia dels Valors i Antropologia Social de la Universitat del País Basc

Antonio Casado da Rocha
Investigador del Departament de Filosofia dels Valors i Antropologia Social de la Universitat del País Basc

La història de la bioètica té molta relació amb la progressiva participació en la presa de decisions de pacients, usuaris i subjectes de recerca implicats en qüestions difícils d'ètica aplicada a les ciències de la vida. L'ètica assistencial és la bioètica centrada en les relacions humanes de cura i assistència: una ampliació de l'ètica clínica a l'espai sòcio-sanitari que tracta els problemes morals que es plantegen en la pràctica de les professions de la salut i el treball social.

Antonio Casado da Rocha dedica aquest llibre de bioètica als qui no tenen coneixements especialitzats sobre aquesta matèria. Des de la filosofia, però recorrent al dret i a la medicina, a la literatura i al cinema, aquest volum de Bioètica para legos proposa reivindicar el paper dels no-sanitaris en la relació assistencial, reinterpretar l'autonomia del pacient per evitar els riscos del paternalisme i l'autonomisme extrems, i recórrer a la narrativa – tant l'artística com la més quotidiana – amb la finalitat de fomentar la deliberació pública sobre qüestions de bioètica.

Mitjançant una sèrie d'assajos que es poden llegir per separat, s'apliquen i contrasten els principis i mètodes de l'ètica assistencial, tot presentant les contribucions més estàndards de la bioètica internacional i també els enfocs emergents.

El llibre s'obre amb un pròleg de José Antonio Seonae, expert en bioètica sanitària i professor titular de filosofia del dret a la Universitat de A Coruña. Encara que el to és personal i allunyat de tecnicismes, l'estudi de casos presos de pel·lícules fàcilment accessibles a Espanya i Llatinoamèrica fa possible l'ús d'aquesta introducció a l'ètica assitencial com a manual pràctic per la formació en bioètica, tant de professionals com d'estudiants i usuaris dels serveis de salut.
Casado da Rocha, A.

Bioética para legos. Una introducción a la ética asistencial.
Madrid: Ed. Plaza y Valdés, 2008. 238p.
ISBN: 978-84-96780-51-4
 

 

2007

La clonación, diez años después

Iñigo de Miguel Beriain, Investigador de la Càtedra Interuniversitària de Dret i Genoma Humà de la Universitat del País Basc-EHU

Iñigo de Miguel Beriain
Investigador de la Càtedra Interuniversitària de Dret i Genoma Humà de la Universitat del País Basc-EHU

En aquest estudi, Iñigo de Miguel aprofundeix en el clonatge i en el seu marc ètic i jurídic. Deu anys després del naixement de l'ovella Dolly, de Miguel resitua el debat del clonatge, actualitzant els seus plantejaments ètics i proposant diferents idees per abordar-los des de la perspectiva històrica actual.

El llibre recull la reflexió sobre la incidència que el desenvolupament de la transferència de nuclis cel·lulars ha tingut, té i tindrà en les nostres societats, ja sigui a través de les noves formes de producció de cèl·lules troncals o, directament, mitjançant el clonatge d'éssers humans.


de Miguel Beriain, I. 

La clonación, diez años después.

Granada: Ed. Comares, 2008. 228p.

ISBN: 978-84-9836-408-8.

 

 

2006

Biología, cultura y ética. Crítica de la sociobiología humana

$name, Professor de Biologia de l'Institut Monte da Vila de O Grove de Pontevedra

Daniel Soutullo España
Professor de Biologia de l'Institut Monte da Vila de O Grove de Pontevedra

Daniel Soutullo analitza en l'obra guardonada quiná és la importància de la biologia en els assumptes humans. L'autor desenvolupa una crítica en profunditat de la sociobiologia, teoria que intenta donar una explicació biològica de la conducta social humana, des de la seva formulació original fins als seus desenvolupaments més recents. La relació entre l'evolució biològica i els canvis culturals i el desenvolupament de la conducta moral com una característica distintivament humana centren part de la seva investigació. Mitjançant una sèrie d'assajos que es poden llegir per separat, s'apliquen i contrasten els principis i mètodes de l'ètica assistencial, tot presentant les contribucions més estàndards de la bioètica internacional i també els enfocs emergents.

El llibre s'obre amb un pròleg de José Antonio Seonae, expert en bioètica sanitària i professor titular de filosofia del dret a la Universitat de A Coruña. Encara que el to és personal i allunyat de tecnicismes, l'estudi de casos presos de pel·lícules fàcilment accessibles a Espanya i Llatinoamèrica fa possible l'ús d'aquesta introducció a l'ètica assitencial com a manual pràctic per la formació en bioètica, tant de professionals com d'estudiants i usuaris dels serveis de salut.

Soutullo, D. Biología, cultura y ética.

Madrid: Talasa Ediciones, 2005. 142p.

ISBN: 84-96266-07-9.

 

 

2005

Biología, cultura y ética. Crítica de la sociobiología humana

Daniel Soutullo España, Professor de Biologia de l'Institut Monte da Vila de O Grove de Pontevedra

Salvador Tarodo Soria
Professor de Biologia de l'Institut Monte da Vila de O Grove de Pontevedra

Daniel Soutullo analitza en l'obra guardonada quiná és la importància de la biologia en els assumptes humans. L'autor desenvolupa una crítica en profunditat de la sociobiologia, teoria que intenta donar una explicació biològica de la conducta social humana, des de la seva formulació original fins als seus desenvolupaments més recents. La relació entre l'evolució biològica i els canvis culturals i el desenvolupament de la conducta moral com una característica distintivament humana centren part de la seva investigació. Mitjançant una sèrie d'assajos que es poden llegir per separat, s'apliquen i contrasten els principis i mètodes de l'ètica assistencial, tot presentant les contribucions més estàndards de la bioètica internacional i també els enfocs emergents.

El llibre s'obre amb un pròleg de José Antonio Seonae, expert en bioètica sanitària i professor titular de filosofia del dret a la Universitat de A Coruña. Encara que el to és personal i allunyat de tecnicismes, l'estudi de casos presos de pel·lícules fàcilment accessibles a Espanya i Llatinoamèrica fa possible l'ús d'aquesta introducció a l'ètica assitencial com a manual pràctic per la formació en bioètica, tant de professionals com d'estudiants i usuaris dels serveis de salut.

 

Tarodo,S. Libertad de conciencia y derechos del usuario de los servicios sanitarios.

Bilbao: Servicio Editorial.

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatae, 2005. 408p.

ISBN: 84-8373-740-X

 

2004

Justicia para los animales: la ética más allá de la humanidad

Pablo de Lora Deltoro, Professor de Filosofia del Dret a la Universitat Autònoma de Madrid

Pablo de Lora Deltoro
Professor de Filosofia del Dret a la Universitat Autònoma de Madrid

L'ètica és un assumpte estrictament humà, però el seu domini no exclou als animals, que no disposen del sentit de la justícia. El nostre comportament amb ells no és per tant moralment irrellevant en la mesura en què es vegin afectats per les nostres accions. No tenir-los en compte merament perquè no pertanyen a la nostra espècie és una forma de discriminació injustificada l'eliminació de la qual tindria un impacte extraordinari sobre les que han estat i segueixen sent les nostres actituds i pràctiques amb el regne animal.

Amb referències als estudis sobre comportament animal, a la història, a les tradicions no occidentals i a la crueltat institucional que encara roman, aquest llibre analitza críticament l'abast de la reflexió ètica a favor del benestar animal, en companyia d'aquells que, des de Pitàgores fins Peter Singer, han advocat perquè, tant des de la teoria com de la quotidianitat de les nostres vides, fem justícia amb els animals.

de Lora, P. Justicia para los animales.

La ética más allá de las humanidad.

Madrid: Alianza Editorial, 2003. 342p.

ISBN: 84-206-4157-X

 

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards