Premi Ètica i Ciència

Premiats

2017

2017

Institut de Sentmenat pel projecte “El pensament natural: bondat i esforç”

 Aquest projecte vol fer reflexionar als alumnes sobre les qüestions ètiques relacionades amb els avenços de la ciència i la tecnologia moderna. Pretén fomentar la reflexió entre la relació existent entre ètica i ciència i la necessitat d'adonar-se de les conductes que comporta l'evolució tecnològica.  


Col·legi Mare de Déu dels Àngels de Barcelona pel projecte "Robètica"

Aquest treball tracta la innovació i la transformació d'una assignatura de robòtica per tal d'aconseguir que l'ètica sigui l'eix conductor a les aules. El que es pretén es l'aprenentatge tecnològic aplicat a robots però amb un transfons de sentit comú i de recerca de les aplicacions socials d'aquests avenços en robòtica. Un treball amb projecció de futur gràcies als clars objectius de sensibilitzar els alumnes sobre la necessitat de dissenyar robots que ajudin a la societat en tots els àmbits possibles.


IES A Xunqueira II de Pontevedra pel projecte "Misión a Marte"

Projecte multidisciplinar on totes les branques de l'ensenyament són necessàries per tal de que l'esser humà pugui viure a mart. Amb els objectius d'abordar problemes científics, culturals, ètics i humanitaris aquest projecte portarà als alumnes a crear una civilització autosostenible, que respecte el medi ambient i que reacciona a conflictes ètics amb consciència i diàleg.
 

 


Escola Sant Gregori de Barcelona pel projecte "la solidaritat intergeneracional i la cura del medi ambient"

Projecte d'ètica mediambiental en el que es pretén, amb l'ajut dels alumnes, entendre i tenir cura del món on vivim per tal de que les generacions futures puguin gaudir del planeta que es mereixen. Es vol, per tant, tractar rigorosament diversos problemes mediambientals, promoure la capacitat crítica de l'alumnat i aconseguir la participació activa dels nens i nenes en aquests temes tant dins com fora de l'escola.


2016

2016

IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, IES Galileo Galilei de Navia i IES Marqués de Casariego de Tapia de Casariego pel projecte Bioètica a les aules” (premi)

 Alumnes i professors presenten el seu treball

El projecte es va crear per revertir el dèficit de participació dels joves en els processos de deliberació social i en la presa de decisions; l'absència de debat social entorn qüestions crucials de naturalesa bioètica, i la falta de coneixement sobre els serveis que el Comitè d'Ètica Assistencial pot prestar. El Comité d'Ètica de`l'Àrea Sanitària I d'Astúries ha coordinat aquesta iniciativa.


Amb aquests objectius, s'han celebrat tres Congressos de joves de 4º d'ESO dels IES del territori que, mitjançant l'aprenentatge-servei i l'aprenentatge per projectes, han treballat i debatut les dimensions ètica, legal i social de casos de bioètica reals o adaptats, similars als que un Comitè d'Ètica pot tractar. Algun dels casos abordats són: "Negació de transfusió sanguínia a un menor", "Avortament en l'adolescència: Qui decideix?", "VIH: L'hi dic o no l'hi dic?", "Atenció Sanitària a Immigrants" o "Transsexualitat".
 


IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostel·la pel projecte “Implicacions ètiques de la intel·ligència artificial” (premi)

 Alumnes i professors presenten el seu treball

El projecte consta d'una sèrie d'activitats que tenen com a objectiu donar a conèixer els últims avanços en Intel·ligència Artificial i robòtica, analitzar la seva influència en la societat actual i debatre sobre les implicacions ètiques d'aquests avanços.

 

Seguint un model d'aprenentatge de classe invertida, els alumnes van treballar col·laborativament en la recerca, anàlisi, exposició i posterior debat de sistemes robòtics actuals o d'intel·ligència artificial per reflexionar sobre qüestions com: pot una màquina ser realment intel·ligent?, ens deixaran els robots sense treball?, com serà la societat del futur quan hàgim de conviure? o aquestes intel·ligències artificials han de poder prendre la decisió de matar a un humà?


Escola Antoni Gaudí de Sant Boi de Llobregat pel projecte “Terra i humans, units de les mans” (premi)

 Alumnes i professors expliquen la iniciativa

Es tracta d'un projecte sobre sostenibilitat i ètica que es basa en la idea que no podem satisfer les nostres necessitats sense tenir en compte les dels altres o les de les generacions futures.

 

Mitjançant el model d'aprenentatge per projectes, els diferents grups van triar l'àmbit i repte del seu projecte amb l'objectiu d'observar, conèixer, difondre, tenir cura o transformar hàbits. Els reptes engloben temes com tenir cura del bosc, la prevenció d'incendis forestals, la recollida selectiva de deixalles o la reducció del consum de l'energia elèctrica i calorífica a l'escola.


La Salle de Bilbao pel projecte "Consciència, drogues i fàrmacs: entenc, aprenc, actuo" (premi)

CONciencia és un laboratori de projectes implementats de forma interdisciplinar en diferents nivells i etapes educatives. El projecte reflexiona sobre la següent pregunta: podem considerar que les drogues i els fàrmacs són un problema social i de salut pública a nivell mundial? El projecte centra la seva atenció en drogues i fàrmacs com compostos químics naturals o sintètics que alteren el comportament social de l'individu.

 

 Vídeo del projecte

 


Escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues del Llobregat pel projecte: "Com introduir la bioètica a l'escola?" (premi)

Un dels objectius principals del curs, en l'àmbit de les Ciències, és donar impuls als aspectes ètics relacionats amb la biologia i altres especialitats en el camp de les ciències. D'aquesta manera es treballa la bioètica com a element de funcionament normal del centre i com a conjunt de projectes i activitats que formin part de les programacions anuals. El projecte presentat consta d'un conjunt de tallers, dins les matèries de Ciències, des de Cicle Superior de primària fins a 2n de Batxillerat.


IES Isidra de Guzmán d'Alcalá d'Henares pel projecte: Actua! és la teva responsabilitat (premi)

És un projecte sobre educació mediambiental per al desenvolupament sostenible iniciat des de l'assignatura de Filosofia i Religió amb els alumnes de primer de batxillerat. S'organitza la classe seguint la metodologia de l'educació per a projectes col·laboratius i es dissenya un pla d'actuacions per a primer, segon, tercer i quart d'ESO així com per als pares, professors, la localitat i també es projecta cap a l'exterior a un nivell més global. En una segona fase són els alumnes més petits els que dissenyen el seu propi pla d'actuació guiats i recolzats pel grup de treball creant així un efecte multiplicador. 


2015

2015

IES Fontanelles de Les Borges del Camp pel projecte “Joc de Rol de l’Hospital” (premi)

Aquesta iniciativa va començar ara fa 7 anys i actualment ja està integrada en el funcionament habitual de l'escola, com a activitat curricular. Es tracta d'englobar conceptes socials, econòmics i biològics, en un joc de rol on els alumnes es posen a la pell dels membres d'un comitè d'ètica per construir i gestionar un centre hospitalari.  


Institut Juan Manuel Zafra de Barcelona pel projecte “Fer ciència per comunicar ciència” (premi)

              Aquest projecte té com a objectiu donar eines als alumnes, perquè aprenguin a fer recerca, és a dir, a formular bones preguntes, a buscar i triar la informació rellevant, a fer un tractament ètic de la informació i a saber comunicar els resultats. Es fa des de 1r d'ESO, en totes les àrees curriculars i també en activitats extraescolars.  


Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès pel projecte “La donació de sang i de teixits, ètica científica i realitat social” (premi)

En el marc d'aquest projecte, els alumnes aprenen la importància de la recerca científica en l'àmbit de la salut i, específicament, de la donació de sang i teixits. Amb el suport del Banc de Sang i Teixits i de les associacions de voluntaris de la ciutat, els alumnes elaboren iniciatives per fomentar la participació de la comunitat educativa en les donacions i participen en la campanya, tot acompanyant els donants en el procés.  


2014

2014

Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues de Llobregat pel projecte “Biotecnologia i societat”.

El projecte "Biotecnologia i societat" s'emmarca en la matèria "Ciències pel món contemporani" de primer de Batxillerat i inclou un conjunt d'activitats d'aula que es duen a terme des de fa quatre anys. Un dels objectius del present curs, és donar impuls als aspectes ètics relacionats amb la biomedicina i altres especialitats en el camp de les ciències, incorporant la bioètica com a element de funcionament normal del centre dins del conjunt de projectes i activitats que formen part de la programació anual.


Escola Solc Nou de Barcelona pel projecte “Cuidem als nostres avis. Projecte d’humanització de la salut”.

Aquesta iniciativa va encaminada a afavorir entre els alumnes dels diferents Cicles Formatius del centre una educació professionalitzadora però alhora que potenciï la vessant més humanitzadora, introduint l'ètica en la professió, en les relacions d'equip i en el servei. Aquest objectiu s'aconsegueix a través de diferents Projectes d'Aprenentatge Servei (APS) on la relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei a la comunitat genera una nova realitat que intensifica els efectes de cadascun per separat. L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè el que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.


Institut El Cairat d'Esparreguera pel projecte "Gust i passió per investigar".

Des de l'any 2004 ve desenvolupant-se a l'Institut El Cairat un projecte que neix de la voluntat d'introduir i fomentar l'esperit investigador juvenil en tots els nivells del centre. Aquesta experiència educativa promou un aprenentatge competencial, basat en el domini de la competència bàsica d'aprendre a aprendre, així com la implementació del treball col·laboratiu com a procediment d'ensenyament i aprenentatge.


Agenda d'altres institucions