Quaderns de la fundació

null Cuidarse en la sociedad entre pandemias

60. Cuidarse en la sociedad entre pandemias

Aquesta publicació inclou reflexions ètiques i salubristes sobre les recomanacions preventives que han limitat el contacte físic entre les persones en temps de pandèmia. Com han afectat les polítiques de salut pública en la idea que tenim de la cura?

 

La cura es pot entendre com la qualitat de la interdependència entre les persones, imprescindible perquè siguin viables els grups humans des dels més simples: les bandes i els clans prehistòrics, fins a les societats més complexes. El que implica, per als individus, assumir certs riscos, inseguretats i incerteses. Entre els quals, els que comporten les epidèmies.

 

Riscos que val la pena prevenir, evitar o almenys pal·liar, sempre que els efectes indesitjables de les mesures preventives siguin acceptables. D'aquí l'interès a reflexionar conjuntament sobre les potencials conseqüències negatives d'aïllaments i quarantenes; de la suposada superioritat moral del valor de la salut i dels dilemes que es plantegen a l'hora d'intervenir sanitàriament en una situació com la de les residències per a gent gran.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards