Totes les publicacions

Quaderns

21. L'ètica en els serveis d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual greu

Els serveis d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual greu s'enfronten cada dia a dilemes ètics que cal resoldre. Aquest quadern recull les reflexions i inquietuds d'experts en ètica i professionals de centres assistencials. Es tracta d'un document de treball que vol ser el punt de partida per l'elaboració futura d'un codi de bones pràctiques. (En català, disponible només en versió pdf) 

22. Consentimiento por representación

Tot i que actualment és obligatori el consentiment previ a qualsevol intervenció mèdica, encara planteja diversos dilemes. Aquests s'accentuen quan el malalt no té capacitat per decidir i cal recórrer al consentiment per representació. En aquest quadern s'analitza el consentiment per representació des de la perspectiva sanitària, amb Emilia Civeira, metgessa intensivista, i des de la jurídica, amb Jacobo Dopico, professor de Dret Penal. Es completa amb les contribucions d'altres professionals que aporten una àmplia visió de la qüestió. 

23. La ética y la investigación clínica

Ruth Macklin, professora d'Ètica del Departament d'Epidemiologia de la Facultat Albert Einstein de Nova York, va ser la ponent convidada a les III Conferències Josep Egozcue.  Macklin va dedicar el cicle a tractar l'ètica i la investigació clínica. En aquest quadern s'inclouen les seves tres conferències: l'ètica de la investigació en l'actualitat, l'ètica en la investigació multinacional i les zones grises de la recerca.

24. Maleficencia en los programas de prevención

La bioètica és una disciplina en alça al món sanitari, però fins ara bàsicament centrada en la seva aplicació clínica i no tant en la salut pública. Aquest quadern s'endinsa en aquesta àrea amb l'estudi de programes de prevenció, fent incidència en els programes de prevenció secundària de càncer de mama. Iniciatives com aquestes garanteixen un benefici per la comunitat però no sempre ho fan per a l'individu. Diversos experts analitzen la no maleficència i altres principis ètics bàsics que sorgeixen al plantejar aquests programes.  

25. La ética, esencia de la comunicación científica y médica

Les tecnologies de la informació i de la comunicació han revolucionat el món del periodisme i, en general, la manera com la ciutadania accedeix a l'educació i la cultura mèdica i sanitària. L'ètica té ara en aquest camp noves perspectives d'anàlisi. En aquesta monografia Vladimir de Semir, director de l'Observatori de Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra, analitza la situació actual. Diversos experts aporten també les seves reflexions sobre les transformacions que afecten al periodisme sanitari.

26. Las tres edades de la medicina y la relación médico-paciente

Mark Siegler, ponent convidat a les IV Conferències Josep Egozcue, va dedicar aquest cicle a tractar les tres edats de la medicina i la relació metge-pacient. En la primera conferència va parlar de l'evolució que ha sofert la relació amb el pacient al llarg de la història. En la segona, va centrar-se en les aportacions passades i futures de l'ètica clínica, un terme que ell mateix va desenvolupar per referir-se a l'ètica aplicada a la pràctica mèdica. Aquestes dues conferències, van ser enriquides amb un debat amb les aportacions de diversos professionals.

27. Ética y salud pública

Este cuaderno quiere dar un impulso a la ética en el área de la salud pública. Incluye aquellos aspectos susceptibles de consideración ética así como elementos para la elaboración de una casuística de aplicación de la bioética a la salud pública. Finalmente ofrece también propuestas para el diseño de un programa de actividades formativas.

28. La ética en las instituciones sanitarias: entre la lógica asistencial y la lógica gerencial

A les institucions hospitalàries conviuen com a mínim dos lògiques: l'assistencial i la gerencial. Responen a valors, principis i criteris d'actuació no sempre coincidents. Malgrat la dissonància entre les dues lògiques, existeixen molts punts de trobada. Aquesta monografia reflexiona sobre les lògiques, els valors i els rols professionals de l'entorn sanitari. 

29. Casos prácticos de ética y salud pública

Aquest quadern presenta tres dilemes ètics reals als que poden enfrontar-se els professionals de la salut pública en la seva pràctica quotidiana: la gestió de la pandèmia gripal, els conflictes d'interessos i els aliments funcionals. Aquests tres casos pretenen proporcionar nous materials per a la docència i generar futures reflexions sobre la salut pública. 

30. La ética del cuidado

Carol Gilligan, filòsofa, psicòloga i feminista, és reconeguda per ser la impulsora de l'ètica de la cura. Autora de nombroses publicacions i articles, Gilligan defensa l'existència de diferències morals i psicològiques entre dones i homes. Mentre en els homes predomina una conducta regida per les normes i la justícia, en les dones té més importància la cura. L'ètica de la cura és també l'ètica de l'amor i de la responsabilitat individual, una ètica feminista que defuig dels models patriarcals.

 

La seva concepció feminista de l'ètica i la seva particular visió de la societat, ens van impulsar a convidar-la a impartir dues conferències, que ara recollim en aquesta publicació. D'ençà de la publicació del seu llibre In a different voice, traduït al castellà amb el títol La Moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino, Gilligan ha esdevingut capdavantera en estudis de gènere. L'any 1996 va ser reconeguda per la revista Time com una de les 25 persones més influents d'Amèrica.

 

Aquest llibre de la Fundació Víctor Grífols i Lucas és una de les úniques publicacions de l'autora en castellà. Constitueix un manual de referència per a totes aquelles persones interessades en l'ètica de la cura. En ell denuncia com el patriarcat silencia la veu de les dones. L'autora ens descobreix el valor de la cura, un valor que al seu entendre, hauria de ser tan important com el de la justícia

 

Gilligan reivindica una transformació social que passa per escoltar la veu de les dones i acabar amb l'estructura patriarcal vigent. L'autora explica que si avui segueix amenaçada l'ètica de la cura és perquè el patriarcat es resisteix a abandonar la seva posició de poder. Per això insisteix en la necessitat d'universalitzar les obligacions del tenir cura. La cura i l'assistència no són assumptes només de dones, sinó interessos humans.

 

Cal que la societat canviï de paradigma o de marc conceptual. De no ser així, assegura, es perdrà una dimensió tant important pel benestar de l'individu i de la societat, com la capacitat d'estimar i de generar confiança entre uns i altres.

 

El seu discurs es complementa amb l'aportació de diversos experts que aprofundeixen en el concepte de la cura i la seva importància dins la societat.

 

31. Transparencia en el sistema sanitario público

El context de crisi actual i les seves repercussions al sistema sanitari estan plantejant una reforma de les estructures, organitzacions i serveis existents. En aquest quadern Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Joan Turró, director general de la Fundació Universitària Balmes, tracten la transparència, l'avaluació i els sistemes de prevenció de la corrupció. Diversos experts complementen el quadern amb les seves propostes per a la transparència en la gestió sanitària.

32. Ética y salud pública en tiempos de crisis

Les conseqüències de la crisis sobre la salut depenen en gran part de les polítiques adoptades, que no només han de tenir en compte el sector sanitari sinó tots aquells sectors que condicionen i determinen la salut de les persones. Aquest quadern analitza els efectes de la crisis en les poblacions vulnerables i sobre la salut mental i quin paper han de tenir usuaris i professionals per utilitzar correctament els serveis sanitaris.

33. Alcance y límites de la solidaridad en tiempos de crisis

Aquesta publicació analitza les dificultats per mantenir el valor de la solidaritat en el context actual de crisi econòmica i financera. El document conté un article de Thomas Pogge, catedràtic de Filosofia i Relacions Internacionals de la Universitat de Yale, que posa de manifest la frivolitat amb la qual es vol justificar l'abandonament de la cooperació per part dels països més rics. El quadern inclou també les aportaciones de representants de diverses associacions del tercer sector. 

34. Ética de la comunicación corporativa e institucional en el sector de la salud

Aquesta publicació aborda les consideracions ètiques relacionades amb la informació sanitària que es transmeten les institucions i corporacions en l'àmbit de la salut, a través dels mitjans de comunicació i dels entorns virtuals i xarxes socials; consideracions que de vegades, amb la complexitat i intensitat del dia a dia passen a un segon pla o directament s'obliden. Així mateix, el quadern també estimula la reflexió sobre quina ha de ser la contribució de cadascú en l'objectiu comú d'empoderar a la ciutadania i permetre-li estar més informada en els temes relacionats amb la salut i l'atenció sanitària.

35. Treinta años de técnicas de reproducción asistida

El 1984 va tenir lloc a Espanya el primer naixement per fecundació in vitro. Al cap de trenta anys des d'aquest esdeveniment, la Fundació Víctor Grífols i Lucas ha  publicat el present quadern amb la intenció de fer públic un balanç del que ha significat durant aquest període de temps l'aplicació de les tècniques de reproducció assistida.

36. Ética y altruismo

Amb la col·laboració de Peter Singer

Posar rostre a les persones necessitades, que siguin properes, el sentiment que el que donem és just, tenir diversitat de procediments i estímuls adequats per donar...són algunes de les raons que ens impulsen a ser altruistes. Aquest quadern ens convida a posar en dubte la norma de l'interès personal per fomentar una cultura de la donació.

37.Determinantes personales y colectivos de los problemas de salud

La salut depèn de la voluntat d'un mateix, de l'estil de vida, els riscos, les decisions i el comportament personal. Però també, de la naturalesa biològica i l'entorn en el que vivim. Aquesta quadern analitza de qui és la responsabilitat de la salut i quines son les polítiques que se'n deriven.

38. Ética, salud y dispendio del conocimiento

La investigació en salut genera grans quantitats de coneixement que, tot i la seva utilitat, amb freqüència no es traslladen a la societat, la pràctica clínica o la gestió sanitària. Aquesta manca de translació de coneixement suposa un malbaratament de recursos. Diversos experts tracten en aquesta publicació els aspectes ètics dels determinants que condicionen l'abast del coneixement. 

39. La incapacitación, reflexiones sobre la posición de Naciones Unidas

El 13 de desembre de 2006 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquest quadern recull les reflexions d'agents i afectats sobre les implicacions pràctiques que ha tingut el document, que suposa  un canvi de paradigma i alhora requereix canvis en la legislació espanyola vigent. 

40. Ethical aspects of research with children (Aspectes ètics de la investigació amb nens)

La Fundació va organitzar un seminari amb el Nuffield Council on Bioethics per presentar l'informe "Children and clinical research: ethical issues".  A la trobada,  investigadors anglesos i espanyols van contrastar experiències sobre les qüestions ètiques relatives a la implicació dels menors i les seves famílies al procés d'investigació. Aquest quadern inclou les ponències presentades. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards